Αγάλματα Μαντζούσρι (Jampeyang)

Προμηθευτής-άγνωστο

65,00€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο


Αγάλματα του Manjushri (Jampeyang), χάλκινα.
Όμορφη χειροτεχνία από το Νεπάλ.
.................................................. ..........................................
Μέγεθος M: 14 cm υψηλό, 550gr
Μέγεθος L: 17 cm ύψος, 900gr