Σανταλόξυλο σε σκόνη (κόκκινο)

Προμηθευτής-άγνωστο

19,99€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο

Κόκκινη σκόνη από σανταλόξυλο
Χρησιμοποιείται σε τελετουργίες, όπως θυμίαμα και να κοσκινίζουν αγάλματα

Μοναστική ποιότητα