Παλιές προσευχές βάρους μυλόπετρου

Προμηθευτής-άγνωστο

45,00€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο

Αρχαίο βάρος του τροχού προσευχής του Θιβέτ
χαλκό και ορείχαλκο