Πλακέ αφιέρωσης στους 4 Βούδες - Σεβάσμιος Phrakru Kanchana Boonya.

Η Μαγεία του Βούδα.

29,99€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο

Πλάκα της συνείδησης στον 4 Βούδα στη γη από ιερές θέσεις
από τον αξιότιμο Phrakru Kanchana Boonya του Wat Pu Phru (Sangklaburi).
(Διάμετρος περίπου 7 cm)

Αυτό το ιερό αντικείμενο πρέπει να ταφεί στο κέντρο των θεμελίων ενός σπιτιού,
ή μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι μιας αίθουσας διαλογισμού / πνευματικής άσκησης.