Αρχαία Pa-yant: Γκουάν Γιν και Δράκοι

Προμηθευτής-άγνωστο

79,99€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο

Δύο όμορφα Πληρώνοντας αποφοίτους, ένας με Guan Yin και ο Βούδας και οι Δράκοι
και το δεύτερο με δύο Δράκους και μια επιγραφή στα κινέζικα
Σε μια νέα ρύθμιση (χρυσή όψη μπαμπού)

ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ