Φυλαχτό Palat Kick σε ιερό ξύλο May Mayom από τον Πολύ Σεβάσμιο Ajarn Sané.

magiedubouddha

49,99€ 

Αποστολή εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή
Αριθμός εντοπισμού
Εξαιρετικά ασφαλής ιστοσελίδα και πληρωμή
Πιστοποιημένο γνήσιο

Φυλακτό Palat Kick ιερό ξύλο May Mayom από την το πιο σεβάσμιο Ajarn Sané.

Αυξάνει το χάρισμα του χρήστη.
Amulet καλό για τη διατήρηση της απασχόλησης, για έναν πωλητή,
να κάνεις φίλους ή για συναντήσεις.

Μέγεθος S: περίπου 7 cm.
Μέγεθος M: περίπου 10 cm.
Προσευχή ενεργοποίησης (Κάτα): Ναι.