Μαγικά πλούσια τραπεζογραμμάτια και νομίσματα ναών.Αυθεντικά τραπεζικά χαρτονομίσματα και νομίσματα ναού
από ναούς της Ταϊλάνδης και της Κίνας.