Δευτερεύοντα δισκία (και Θιβετιανό Tsa Tsa).


Δευτερεύοντα δισκία και θιβετιανό Tsa Tsa.