Δευτερεύοντα δισκία (και Θιβετιανό Tsa Tsa).

Δευτερεύοντα δισκία και θιβετιανό Tsa Tsa.