Φυλαχτά Vishnu (Phra Narai).

Τα φυλακτά και τα ιερά αντικείμενα Βισνού (Phra Narai).
*
Βισνού, κάποτε αναφέρεται ως Hari και Padmanabhi
  είναι ο δεύτερος Θεός της ινδουιστικής τριάδαςTrimurti
(με Brahma  και Shiva).
*
Σε κάποια παράδοση θεωρείται ότι ο Βούδας Σακιαμούνι
είναι στην πραγματικότητα μια ενσάρκωση του Βισνού !
*
Βισνού είναι επίσης ο προστάτης του σύμπαντος.