Οι ιερές πέτρες του όρους Kailash.

Mount Kailash.
Πιστωτική φωτογραφία: Ondřej Žváček.

Οι ιερές πέτρες του όρους Kailash.
*
Mount Kailash θεωρείται ιερή από τέσσερις θρησκείες.
Για τον Βουδιστή και τον Μπονπό είναι το «Κέντρο του Σύμπαντος».
Ο ινδουιστής πιστεύει ότι είναι η κατοικία του Θεού Σίβα,
όπου ζει ανώνυμα ως συνηθισμένος Γιόγκι.
Είναι επίσης ένα ιερό μέρος για τους πιστούς της θρησκείας του Jain.
*
Η αρχαία θρησκευτική παράδοση λέει ότι το όρος Kailash είναι ένα τέτοιο Άγιο μέρος που "ακόμη και οι πέτρες προσεύχονται στο όρος Kailash". Έτσι, το γεγονός ότι φορούμε μια πέτρα Mount Kailash θεωρείται πολύ ισχυρός φυλακτής, τόσο για προστασία,
έχουν ένα ιερό λείψανο και επίσης βοηθούν την πνευματική τους πρακτική.