Η Θεά Κάλι.Τα φυλαχτά της Θεάς kali
(επίσης γνωστό ως Kalika Shyama)
Θεά της καταστροφής και του μετασχηματισμού.
*
kali είναι και η θεά του θανάτου (και το τέλος του χρόνου),
της καταστροφής της αρνητικότητας και της υπέρτατης δύναμης της γυναικείας αρχής.
*
Θεά kali είναι ένα μαύρο σώμα, γυμνό
(με μόνο τμήματα του ανθρώπινου σώματος ως στολίδια), με πολλές βλάβες που κρατούν όπλα και ανθρώπινο κεφάλι ενώ χορεύουν στον Θεό Shiva.
*
kali Η θεά είναι πολύ περίπλοκη
που σχετίζονται με το θάνατο, το χρόνο, τη βία, τη μητρική αγάπη, τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα.
*
Κάποιος θα έκανε καλά να σκεφτεί πολύ και καλά
πριν να επιλέξετε να φορέσετε μια φυλαχτό του kali.
*
kali είναι μια ισχυρή Θεά
από τον κόσμο που ζητά τη βοήθειά της.