Τελετουργικό υλικό για τη διάθεση των αγαλμάτων του Βούδα (+ αφιέρωση των σπιτιών)

Τελετουργικό υλικό για τη διάθεση των αγαλμάτων του Βούδα (+ αφιέρωση των σπιτιών)
- Δέντρα της ζωής Sok Shing
- Ιερά χάπια
- Μάντρα
- Μακάριοι χάντρες