Τελετουργικό υλικό για τη διάθεση των αγαλμάτων του Βούδα (+ αφιέρωση των σπιτιών)Τελετουργικό υλικό για τον αγιασμό των αγαλμάτων του Βούδα (+ αγιασμό σπιτιών):
- Δέντρα της ζωής Sok Shing.
- Ιερά χάπια (Rilbu, Ringsel).
- Μάντρα.
- Ιερές χάντρες (Look Nimit).