Ιερά μαγικά δαχτυλίδια δύναμης.Ιερά μαγικά δαχτυλίδια δύναμης:
- Διαλογισμός.
- Προστασία.
- Διευκρίνιση.
- Μαγνητισμός.