Χάπια και ιερές ουσίες του ταντρικού βουδισμού.

Χάπια και ιερές ουσίες του ταντρικού βουδισμού (Θιβέτ):
- Ρίλμπου.
- Mendroup / Tsedroup.
- Ντούτσι.
- Αμρίτα.