Φυλακτά Yantra.

Φυλακτά Yantra.
Τα θιβετιανά φυλαχτά που αποτελούνται από ένα ιερό διάγραμμα σε χαρτί,
συνήθως περιβάλλεται από πλέξη χρωματιστών νημάτων.