Τα φυλαχτά του Φρά Ράχου (Θεός της έκλειψης).Τα φυλακτά του Phra Rahu (Θεός της έκλειψης).
*
Το Phra Rahu είναι στον Ινδουισμό το Θεό της Εκλείψεως,
και απεικονίζεται πάντα ότι τρώει τον ήλιο ή το φεγγάρι.
*
Στον Βουδισμό είναι ένας ισχυρός κηδεμόνας δαίμονας
και να προστατεύσει τον πιστό του από τη μαύρη μαγεία και τα ξόρκια.
*
Να φορέσει ένα φυλακτό Phra Rahu είναι η καλύτερη επιλογή σας
αν χρειάζεστε ισχυρή προστασία από τη μαγεία όλων των τύπων.
*
Μάθετε περισσότερα σχετικά με Phra Rahu.