Κούτσιγκαρμπα φυλακτά.

kshitigarbha buddha
Ο Βούδας Kshitigarbha (Κινέζικα: Dizang, Θιβέτ: Sa-Ee Nyingpo),
είναι ο Boddhisattva ο οποίος έλαβε τον όρκο να μην επιτύχει τον διαφωτισμό
πριν η κόλαση είναι άδεια.
*
Εκπροσωπείται συχνότερα με το χέρι του
a Κοσμήματα που ικανοποιούν τις επιθυμίες και στα δεξιά μια μπαστούνι
που χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει την πόρτα του κάτω κόσμου
να πάει εκεί για να διδάξει το Ντάρμα.

*
Τα φυλαχτά του Βούδα Kshitigarbha είναι αρκετά σπάνιες.
Αυτός ο Βούδας είναι παραδοσιακά ο προστάτης
των εγκύων γυναικών, των παιδιών και των ταξιδιωτών,
προστατεύει από φυσικές καταστροφές και παρατείνει τη ζωή.
*
Από τη φύση της δράσης του, είναι επίσης ένας Βούδας
(πυροσβέστες, πρώτες βοήθειες, γιατροί ...).