Ο βασιλιάς των θεραπευτών - Po Shiwok.

γιατρός jivaka
Τα φυλαχτά των Po Shiwok / Γιατρός Jivaka Kumar Bhaccha,
Βασιλιάς των Θεραπευτών και προσωπικός ιατρός του Βούδα.