Ο βασιλιάς των θεραπευτών - Po Shiwok.

γιατρός jivaka
Τα φυλαχτά των Po Shiwok / Γιατρός Jivaka Kumar Bhaccha,
Ο βασιλιάς των θεραπευτών και ο προσωπικός γιατρός του Βούδα.