Φυλλάδια γονιμότητας της Mae Thorani - Θεά της Γης.

Φυλλάδια γονιμότητας Mae Thorani (θεά της γης).
*
Mae Thorani
(μερικές φορές γραμμένο Phra toranee or Τζαο Μάε Τοράνι)
είναι η θεά της γης και της γονιμότητας, και αναφέρεται
στις γραφές που σχετίζονται με τη ζωή του Βούδα.
*
Mae Thorani
είναι όλοι απεικονίζεται ως μια όμορφη νεαρή κοπέλα,
που στρίβουν μακριά τις τρίχες της για να τις στεγνώσουν, το νερό που βγαίνει συμβολίζει τη ζωή.
*
Αυτή η θεά είναι ευρέως σεβαστή σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία και επίσης στην Κίνα. !

*
Είναι η θεά της γης και της γονιμότητας και συχνά προσεύχεται
από τους αγρότες και την κυρία που θέλουν να μείνουν έγκυες!
*
Μάθετε περισσότερα για τη Θεά Μάη Θοράνι.