Φυλακτά Dtagrol.

Θιβέτ Dtagrol φυλαχτά.

Trungwa και Dta'Grol (επίσης γραμμένο Tagrol, ή Tadrol) είναι σύνθετα φυλλάδια
ενός πεντάλφα, μάντρα και διάφορες ιερές ουσίες.

Στην περίπτωση μερικών από αυτά τα φυλακτά η θιβετιανή παράδοση
που σας παρέχει κάποια ασφάλιση
στον κομιστή για την επίτευξη του θανάτου του,
ότι η φυλακή είναι καύση ταυτόχρονα με το σώμα του!

Θιβετιανά φυλακτά Dtagrol μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές δυνάμεις,
σύμφωνα με την πεντάλφα και τη θεότητα στην οποία είναι αφιερωμένη.