Θιβετιανά φυλαχτά Dtagrol.

Θιβέτ Dtagrol φυλαχτά.

Trungwa και Dta'Grol (επίσης γραμμένο Tagrol, ή Tadrol) είναι φυλαχτά Tiebtan
που αποτελείται από πεντάλφα, μάντρα και διάφορες ιερές ουσίες,
τοποθετείται σε μια μικρή τσάντα από ύφασμα ή μερικές φορές δέρμα.

Στην περίπτωση μερικών από αυτά τα φυλακτά η θιβετιανή παράδοση
διασφαλίζει ότι και μόνο η χρήση ενός από αυτά τα φυλαχτά δίνει σιγουριά
στον κομιστή να αποκτήσει φώτιση μετά το θάνατό του, υπό την προϋπόθεση,
όμως ότι το φυλαχτό αποτεφρώνεται ταυτόχρονα με το σώμα του!

Θιβετιανά φυλακτά Dtagrol μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές δυνάμεις,
σύμφωνα με την πεντάλφα και τη θεότητα στην οποία είναι αφιερωμένη.