Βουδιστικά κομπολόγια σε ιερές ουσίες και λείψανα

Ροζάρια σε ιερές ουσίες και λείψανα:
- Mala των 108 ναών του LP Uthama
- Ρεαλική Πέτρα Μαλά Phratat από το LP Lersi Lingdam
-
Mala του LP Djua στο Cintramani