Φυλακτά του Βούδα των ημερών της εβδομάδας.

Φυλακτά του Βούδα των ημερών της εβδομάδας.
*
Στην Ταϊλάνδη, κάθε μέρα της εβδομάδας έχει έναν συγκεκριμένο Βούδα
που προστατεύουν τους ανθρώπους που γεννιούνται αυτήν την ημέρα.
*
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οκτώ στάσεις του Βούδα των διαφόρων ημερών της εβδομάδας, παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ.