Ιερά κεριά Βουδιστές (ευλογία, εξορκισμός ...)

Μια επιλογή ιερών κεριών για διάφορες χρήσεις:
- Ευλογία
- Εξορκισμός
- Μαντεία