Άγιο Βουδιστικό νερό: Nam Mön.  Ναμ Δευ Ιερό νερό που προέρχεται από διάφορους ναούς.
*
Αξεσουάρ διαλογής για Ναμ Δευ νερό:
μπολ, κοχύλια, yant και ειδικά φυλακτά.