Άγιο Βουδιστικό νερό: Nam Mön.

Nam Mön Άγιο νερό που προέρχονται από διάφορους ναούς.
Αξεσουάρ διαλογής για Nam Mön νερό:
κύπελλα, κοχύλια, γάντι και φυλακτά.