Ανασυγκρότηση φυλακτών του Βούδα - Phra Nön / Phra Sayiasna.

Φυσαλίδες του ξαπλωμένου Βούδα Phra Nön / Phra Sayiasna.
*
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εικόνες του ανακλινόμενου Βούδα, σας παρακαλούμε Κάνε κλικ εδώ.