Φυσαλίδες του ιστορικού Βούδα (Βούδα Σακιαμούνι).Μια ωραία επιλογή από γνήσια φυλαχτά και ευλογημένα αγάλματα
του ιστορικού Βούδα (Βούδα Σακιαμούνι).